Bo hos oss

Välkommen att söka plats hos oss på Judiska Hemmet! Vi har inga egna kriterier för vem som får bo hos oss eller ej utan förfaringssättet är detsamma som när man söker ett kommunalt eller annat privat vård- och omsorgsboende.

Kvarboendeprincipen gäller hos oss, det vill säga att alla som bor hos oss får bo kvar till livets slut vilket gör att om verksamheten är fullbelagd går det inte att uppge när det kommer bli en plats ledig. Förtur ges till äkta maka/make enligt gällande regelverk i äldreomsorgen.

Vidare om:

Beställ blad i Minnenas Träd