Medarbetare

På Judiska Hemmet arbetar ca 105 månadsanställda fördelade på följande befattningar: Verksamhetschef, enhetschef för somatisk enhet, enhetschef för demensenheten, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal dag och natt, enhetsundersköterskor, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, kökspersonal, ekonom, samordnare, verksamhetsutvecklare och vaktmästare.

Introduktionsdagar för nyanställd personal ordnas kontinuerligt. I introduktionsprogrammet ingår bland annat förflyttningsteknik, brandskydd och säkerhet, historik om Judiska Hemmet samt information om judisk tro och tradition.

Flera av de som bor på Judiska Hemmet är Förintelseöverlevande och en del bär på stora traumatiska upplevelser vilket kan yttra sig på många olika sätt. Många olika länder och språk är representerade här i verksamheten. Denna typ av verksamhet ställer därför ökade krav på personalen både vad gäller de boendes tidigare upplevelser samt förhållningssättet att strikt följa de judiska traditionerna i verksamheten.

Lediga tjänster

Sjuksköterska dagtid tillsvidare

Undersköterska tillsvidare

 

Beställ blad i Minnenas Träd