Vill du bli medlem i Föreningen Judiska Hemmet?

Föreningen driver Judiska Hemmet och verkar aktivt för en tryggad ålderdom bland judar.

Föreningens medlemmar håller årsmöte före juni månads utgång varje år. Vid dessa ges medlemmarna möjlighet att påverka verksamheten. Vid årsmöten och andra möten ges bl.a. information om den löpande verksamheten på hemmet och planerna för kommande år.

Alla medlemmar får en årsredogörelse och en ekonomisk redovisning över föreningens verksamhet. Årsmötet väljer styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. Det är betydelsefullt att alla som anser att föreningens verksamhet är viktig stödjer den. Detta gäller även de boende på hemmet och deras anhöriga som därigenom visar sin solidaritet och får möjlighet till inflytande.

Om du blir medlem i Föreningen Judiska Hemmet får du ta del av det som händer på Hemmet och påverka utvecklingen och miljön.

Medlemsavgiften är 300:-/år.

Betala in på plusgiro konto 55 68 92-8. Märk inbetalningen med namn, adress, e-mail och skriv att det gäller medlemskap.

Kontakta Aviva Kraitsik, Tel: 08-600 72 39, aviva.kraitsik@fjsh.se , för närmare information.

 

Beställ blad i Minnenas Träd