Aktuell information

Inför besök, kontakta receptionen på telefonnummer 08-600 72 65.

Judiska Hemmet

Välkommen till Judiska Hemmet, ett äldreboende med judisk profil vackert beläget i Hammarbyhöjden. Här erbjuds en trygg ålderdom med kvalificerad vård och omsorg präglad av judiska seder och traditioner.

Judiska Hemmet är uppdelat i två enheter, en somatisk enhet och en demensenhet. Totalt finns 76 lägenheter fördelat på tre våningsplan. 48 platser är avsedda för den somatiska enheten och 28 är demensplatser. Alla lägenheter är ca 30 m², har pentry, handikappanpassat badrum och toalett. Verksamheten drivs i form av en ideell förening utan vinstintresse. Grunden för dagens verksamhet lades på 1940-talet och ägs och drivs av Föreningen Judiska Hemmet. 

 

Judisk profil

Vi håller strikt på de judiska traditionerna på Judiska Hemmet; maten som serveras är kosher och hänsyn till judiska traditioner tas vid vård i livets slutskede samt vi dödsfall.

Avgift

Avgiften för omsorg och mat är inkomstprövad och betalas till kommunen som i sin tur betalar vårddygnsersättning per boende till Judiska Hemmet. Boende betalar hyran, som är en fast kostnad till Föreningen Judiska Hemmet.

i

Ansökan

Förfaringssättet för att söka sig till Judiska Hemmet är detsamma som när man söker ett annat kommunalt eller privat vård- och omsorgsboende. Judiska Hemmet har inga egna kriterier för vem som får bo hos oss eller ej.

Beställ blad i Minnenas Träd